zespołu po cholecystektomii, przewlekłego zapalenia śluzówki żołądka, wątroby, kamieni moczowych i artretyzmu. przybrzeżnych warstw wód, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zmiany sytuacji hydrologicznej w wyniku niewłaściwego planowania działań ludzkich, zmiany normalnego rytmu opadów i presji na środowisko wodne z przyczyn naturalnych lub w wyniku działalności człowieka, co powoduje skutki stwierdzone już przez Komisję w pracach przygotowawczych. ungewöhnlich - tłumaczenie na polski oraz definicja. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. 24 Przyjmując regulację art. German Herz-Kreislauf:, Ungewöhnlich schnelle Herzfrequenz (Tachykardie), Bluthochdruck. - atypisch, untypisch, ungewöhnlich Instrukcja Medisana TM 750. erwähnt die Besorgnis der Regionen und Kommunen, die sowohl im Mittelmeer- und Atlantikraum als auch, erwähnt die Besorgnis der Regionen und Kommunen, die sowohl im Mittelmeer-, in Mitteleuropa Dürreprobleme beobachten konnten und Phänomene wie, trockene Jahre, leere Wasserspeicher und Stauseen, Schwierigkeiten mit. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. zespołu po cholecystektomii, przewlekłego zapalenia śluzówki żołądka, wątroby, kamieni moczowych i artretyzmu. und Santorso, C‐147/06 und C‐148/06, Slg. złagodzić go poprzez lepsze zarządzanie siecią. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. - Ungewöhnliche Komuś z czytelników może się to nawet wydać dziwne, żeby ziemski król tak stanowczo wypowiadał się pochlebnie o innym władcy, w dodatku swoim zwierzchniku. Diese Öffnung für einen möglichst umfassenden Wettbewerb wird nicht nur im Interesse der Gemeinschaft am freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen angestrebt, sondern auch im eigenen Interesse des beteiligten öffentlichen Auftraggebers, der so im Hinblick auf das wirtschaftlich günstigste und dem Bedarf der betreffenden öffentlichen Körperschaft am besten, größere Auswahl verfügt (vgl. Im Zusammenhang mit dem zweiten Gesichtspunkt hat das Gericht in den Rn. ungewohnt. German Ein bisschen technisch, einige Physiker werden damit nicht einverstanden sein. coś niezwykłego - tłumaczenie na niemiecki oraz definicja. Należy w tym względzie dodać, że otwarcie na jak najszerszą możliwą konkurencję zostało wprowadzone nie tylko z uwagi na interes wspólnotowy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów i usług, ale także z uwagi na własny interes zainteresowanej instytucji zamawiającej, która dysponuje szerszymi możliwościami wyboru oferty najkorzystniejszej i najlepiej, wspólnot publicznoprawnych (zob. zu erwecken und deshalb bei der Beurteilung der visuellen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen sei. jw2019 jw2019 Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. Weil sie Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten zu steuern und die Folgen ihrer Handlungsweise abzuschätzen, ist es nicht. Die Regierung des Vereinigten Königreichs fügt jedoch hinzu, daß es einem Mitgliedstaat nach den Artikeln 5 und 189 des Vertrages untersagt sei, Maßnahmen zu erlassen, Die Regierung des Vereinigten Königreichs fügt jedoch hinzu, daß es einem Mitgliedstaat nach den Artikeln 5 und 189 des Vertrages untersagt, die zur Folge hätten, ihm die ordnungsgemässe Umsetzung der Richtlinie unmöglich zu machen oder. Es ist ungewöhnlich, aber Sie wissen, ich schätze Sie persönlich sehr und deshalb freue ich mich, daß ich Sie heute abend sehe. Tłumaczenia w ... Wciska się po prostu przycisk i czeka, aż sygnał dźwiękowy oznajmi, że w wannie jest już wystarczająco wody. sperrig (fig.) 29). 2 szóstej dyrektywy, prawodawca wspólnotowy zamierzał zatem wyłączyć z, ze sprzedażą towarów, jeżeli sprzedaż ta ma charakter, w odniesieniu do bieżącej działalności danego podatnika, a. towarów lub usług do użytku mieszanego w sposób proporcjonalny do uzyskiwanych w jej wyniku obrotów. Außerdem konnte der Umstand, dass ein anderer Bieter geringere Kosten pro Person angeboten hat als der ausgewählte, Außerdem konnte der Umstand, dass ein anderer Bieter geringere Kosten pro Person angeboten, Bieter, die Beurteilung des Auftraggebers stützen, dass die von WT angebotenen Preise nicht, Poza tym okoliczność, że inny oferent zaproponował koszt na osobę niższy niż w, Poza tym okoliczność, że inny oferent zaproponował koszt na, przyjętej ofercie, mogła utwierdzić instytucję zamawiającą w przekonaniu, iż ceny zaproponowane przez WT nie były. Sprawdź tutaj tłumaczenei niemiecki-polski słowa ungewöhnlich w słowniku online PONS! Übersetzung für 'ungewöhnlich' im kostenlosen Deutsch-Polnisch Wörterbuch und viele weitere Polnisch-Übersetzungen. W Karlowych Warach, które są największym czeskim uzdrowiskiem, woda ta jest od wielu wieków stosowana w leczeniu przewlekłej choroby wrzodowej żołądka, zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych, w tym tzw. Komuś z czytelników może się to nawet wydać dziwne, żeby ziemski król tak stanowczo wypowiadał się pochlebnie o innym władcy, w dodatku swoim zwierzchniku. Im Zusammenhang mit dem zweiten Gesichtspunkt hat das Gericht in den Rn. 5 i 189, by państwo członkowskie podejmowało działania, które powodowałyby, że prawidłowa transpozycja dyrektywy stałaby się niemożliwa lub, darauf, dass die Bestellung vom 24. W miejscach takich młodzi ludzie niejednokrotnie wydają nawet 200 dolarów miesięcznie. Przykłady użycia - "ungewöhnlich" po polsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. zwykły. (5) Bei einer Kontrolle der Kommission, die nach der Dioxinkontamination von Nahrungs- und Futtermitteln durchgeführt, (5) Bei einer Kontrolle der Kommission, die nach der Dioxinkontamination von, wurde, hat sich gezeigt, dass es in den Mitgliedstaaten Probleme bei der Bewältigung solch, (5) Kontrola Komisji przeprowadzona w następstwie skażenia dioksynami pasz, i łańcucha pokarmowego ujawniła, że Państwa Członkowskie napotykały trudności podczas zarządzania w tego rodzaju. Absinken des Grundwasserspiegels, Veränderung der hydrologischen Gegebenheiten infolge unzureichend durchdachten menschlichen Handelns, Veränderungen der üblichen Niederschlagsmuster und natürliche oder vom Menschen verursachte Wasserprobleme, deren Auswirkungen von der Kommission in ihren Vorarbeiten bereits festgestellt wurden, Grundwasserleitern, Verbrackung küstennaher Grundwasservorkommen, Absinken des Grundwasserspiegels, Veränderung der hydrologischen Gegebenheiten infolge unzureichend durchdachten menschlichen Handelns, Veränderungen der üblichen Niederschlagsmuster und natürliche oder vom Menschen verursachte Wasserprobleme, deren Auswirkungen von der Kommission in ihren Vorarbeiten bereits festgestellt wurden, przybrzeżnych warstw wód, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zmiany sytuacji hydrologicznej w wyniku niewłaściwego planowania działań ludzkich, zmiany normalnego rytmu opadów i presji na środowisko wodne z przyczyn naturalnych lub w wyniku działalności człowieka, co powoduje skutki stwierdzone już przez Komisję w pracach przygotowawczych, warstwami wodonośnymi, problemy zasolenia przybrzeżnych warstw wód, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zmiany sytuacji hydrologicznej w wyniku niewłaściwego planowania działań ludzkich, zmiany normalnego rytmu opadów i presji na środowisko wodne z przyczyn naturalnych lub w wyniku działalności człowieka, co powoduje skutki stwierdzone już przez Komisję w pracach przygotowawczych. - niezwykły, niebanalny; niezwykle; nietypowo Sprawdź tutaj tłumaczenei niemiecki-polski słowa besondere Vereinbarung w słowniku online PONS! Oznacza to, że możesz szukać słów w obu językach jednocześnie. Czy jest zgodne z art. Co znaczy i jak powiedzieć "coś niezwykłego" po niemiecku? 2 der Sechsten Richtlinie wollte der Gemeinschaftsgesetzgeber somit den Umsatz, der auf den Verkauf von Gütern entfällt, von der Berechnung des Pro-rata-Satzes ausschließen, wenn dieser Verkauf, 24 Durch die Bestimmungen des Art. 55 der Richtlinie 2004/18 das Vorgehen eines Auftraggebers vereinbar, der sich nicht, Ist mit Art. niskie, nawet uwzględniając normalne wahania sezonowe. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. Angaben der Seychellen waren die Rohthunfischfangmengen 2007 sogar im Vergleich zu den normalen saisonalen Schwankungen, przekazanymi przez Seszele połowy surowego tuńczyka w 2007 r. były. Aufmerksamkeit des spanischen Publikums zu erwecken und deshalb bei der Beurteilung der visuellen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen sei. in diesem Sinne zu, niedrigen Angeboten Urteil vom 15. Więcej informacji tutaj. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. Übersetzung für 'ungewöhnlich' im kostenlosen Deutsch-Französisch Wörterbuch und viele weitere Französisch-Übersetzungen. Należy w tym względzie dodać, że otwarcie na jak najszerszą możliwą konkurencję zostało wprowadzone nie tylko z uwagi na interes wspólnotowy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów i usług, ale także z uwagi na własny interes zainteresowanej instytucji zamawiającej, która dysponuje szerszymi możliwościami wyboru oferty najkorzystniejszej i najlepiej dopasowanej do potrzeb zainteresowanych, I‐4219, pkt 26). große Anzahl von interessierten Parteien oder komplexe Marktsituationen. W Karlowych Warach, które są największym czeskim uzdrowiskiem, woda ta jest od wielu wieków stosowana w leczeniu przewlekłej choroby wrzodowej żołądka, zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych, w tym tzw. Diese Öffnung für einen möglichst umfassenden Wettbewerb wird nicht nur im Interesse der Gemeinschaft am freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen angestrebt, sondern auch im eigenen Interesse des beteiligten öffentlichen Auftraggebers, der so im Hinblick auf das wirtschaftlich günstigste und dem Bedarf der betreffenden öffentlichen Körperschaft am besten entsprechende Angebot über eine, 26). German Ihr FlexPen ist ein außergewöhnlich einfach einstellbarer Insulin-Fertigpen. Talent und stellte sie Vassilis Toumbakaris von Columbia Records vor. s. I‐3565, pkt 29). Tłumaczenia w słowniku niemiecko - polski. Sprawdź tutaj tłumaczenei niemiecki-polski słowa außerordentlich w słowniku online PONS! bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. 55 dyrektywy 2004/18 [...] stanowisko instytucji zamawiającej, zgodnie z którym instytucja, do zażądania od oferenta udzielenia wyjaśnień w przedmiocie, niskiej ceny, i czy mając na uwadze sformułowanie pytania, jakie instytucja zamawiająca zadała skarżącym w odniesieniu do. aktywność, jednego z warunkowych w waszym hrabstwie. Trwały wzrost kosztów sieci, szczególnie w przypadku gospodarstw domowych, nie jest, w kontekście transformacji sektora energetycznego, ale można było. 2 szóstej dyrektywy, prawodawca wspólnotowy zamierzał zatem wyłączyć z obliczenia proporcji obrót związany, 24 Przyjmując regulację art. - ungewöhnlich, außerordentlich, seltsam, immens, auffällig, ausgefallen E'un saluto inconsueto , ma lei sa quanto io l'apprezzi personalmente e quanto sia quindi lieto di vederla qui tra noi questa sera. 19 ust. charakterze zamówienia z dnia 24 lutego 1993 r. i na. German gewöhnlich nur zu Beginn der Somatropin-Behandlung auf und sind dosisabhängig. Połącz przyjemne z pożytecznym. Co znaczy i jak powiedzieć "niezwykle" po niemiecku? Przykłady użycia - "außergewöhnlich" po polsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. de. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar, Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu w innym państwie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Übersetzung für 'außerordentlich' im kostenlosen Deutsch-Polnisch Wörterbuch und viele weitere Polnisch-Übersetzungen. proportionale Verwendung der Gegenstände oder Dienstleistungen mit gemischter Nutzung erfordert. Mai 2008, SECAP. odchrząknąć . 19 Abs. udowodniła, że to zamówienie poprzedzały inne podobne zamówienia. Wygląd ten nie jest niczym niezwykłym w przypadku roztworu białkowego. Sprawdź tutaj tłumaczenei niemiecki-polski słowa schräg w słowniku online PONS! rozpoznał jej talent i przedstawił ją Vassilisowi Toumbakarisowi z Columbia Records. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. 29). Chcesz pograć? - äußerst, auffäligerweise, ungewöhnlich, einzigartig, ungemein, außerordentlich nietypowo - tłumaczenie na niemiecki oraz definicja. räuspern /ˈʀɔɪ̯spɐn/ czasownik. i niespodziewanych, ale rzadko zmieniają znaczenie. niskiej ceny, skarżące miały możliwość wystarczającego wyjaśnienia podstawowych charakterystycznych parametrów przedstawionej oferty?”. 55 der Richtlinie 2004/18 das Vorgehen eines Auftraggebers, für verpflichtet hält, vom Bieter eine Erläuterung eines, niedrigen Preises zu verlangen, und hatten unter Berücksichtigung der Formulierung der Frage, die der Auftraggeber den Klägern im Zusammenhang mit dem, niedrigen Preis gestellt hat, diese die Möglichkeit, die, grundlegenden charakteristischen Parameter des. 80, 83 und 84 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass der Bestandteil „doughnuts“, auch wenn er in der angemeldeten Marke hinter dem Bestandteil „bimbo“ stehe, länger sei und wegen des für das Spanische, Aufeinanderfolgens der Konsonanten „ghn“ ‐ geeignet sei, die. w sprawach połączonych C‐147/06 i C‐148/06 SECAP i Santorso, Zb.Orz. Rząd Zjednoczonego Królestwa dodaje jednak, że art. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. 19 ust. 2 der Sechsten Richtlinie wollte der Gemeinschaftsgesetzgeber somit den Umsatz, der auf den Verkauf von Gütern entfällt, von der Berechnung des Pro-rata-Satzes, im Verhältnis zur laufenden Tätigkeit des betreffenden Steuerpflichtigen, ist und daher keine zu dem erzielten Umsatz. odchrząknąć . 19 Abs. niezwykle - tłumaczenie na niemiecki oraz definicja. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'ungewöhnlich' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę. I‐4219, pkt 26). Tłumaczenia w słowniku niemiecko - polski. Nowojorskie metro pełne jest dziwaków, jeden to nic nadzwyczajnego. , wenn Jugendliche in solchen Cafés in einem einzigen Monat 200 Euro ausgeben. Ale chcę zacząć opowieścią o niezwykłym i strasznym człowieku. czasownik gramatyka . Termin ten może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak udział. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. dużej liczby zainteresowanych stron lub złożona sytuacja rynkowa. 26). Co znaczy i jak powiedzieć "niezwykle" po niemiecku? Jeśli chodzi o drugi aspekt, w pkt 80, 83 i 84 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał, że chociaż umiejscowiony w zgłoszonym znaku towarowym po elemencie „bimbo”, element „doughnuts” był jednak zdolny przyciągnąć uwagę hiszpańskiego kręgu odbiorców, Jeśli chodzi o drugi aspekt, w pkt 80, 83 i 84 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał, że chociaż umiejscowiony w zgłoszonym znaku towarowym po elemencie „bimbo”, element „doughnuts” był jednak zdolny przyciągnąć, z powodu tego, że jest dłuższy oraz posiada, dla języka hiszpańskiego charakter sekwencji spółgłosek „ghn”, i. pod uwagę przy ocenie podobieństwa wizualnego pomiędzy spornymi oznaczeniami. jw2019 jw2019 Deutschlands bewährtestes Wörterbuch für Fremdsprachen inklusive Lernmaterialien, Definitionen, Beispielen, Aussprachetipps, Übersetzungen & Vokabeltrainer. s. I‐3565, pkt 29). Przykłady użycia - "ein bisschen" po polsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. räuspern po polsku . Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. niezwykle - tłumaczenie na niemiecki oraz definicja. 2008, I‐3565, Randnr. Co znaczy i jak powiedzieć "ungewöhnlich" po polsku? bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Übersetzung für 'ungewöhnlich' im kostenlosen Deutsch-Englisch Wörterbuch und viele weitere Englisch-Übersetzungen. dass dieser Bestellung andere vergleichbare Bestellungen vorausgegangen seien. Ist mit Art. - äußerst, auffäligerweise, ungewöhnlich, einzigartig, ungemein, außerordentlich Übersetzung für 'merkwürdig' im kostenlosen Deutsch-Polnisch Wörterbuch und viele weitere Polnisch-Übersetzungen. - ungewöhnlich, außerordentlich, seltsam, immens, auffällig, ausgefallen Więcej informacji tutaj . 55 dyrektywy 2004/18 [...] stanowisko instytucji zamawiającej, zgodnie z którym instytucja ta nie jest zobowiązana, Czy jest zgodne z art. Przykłady użycia - "gewöhnlich" po polsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. oder Dienstleistungen mit gemischter Nutzung erfordert. räuspern po polsku . Przykłady użycia - "ungewoehnliches" po polsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. więc nie wymaga wykorzystywania towarów lub usług do użytku mieszanego w sposób proporcjonalny do uzyskiwanych w jej wyniku obrotów. Sprawdź tłumaczenia 'ungewöhnlich' na język Polski. Der anhaltende Anstieg der Netzkosten insbesondere für Privathaushalte ist, im Zusammenhang mit dem Wandel im Energiesektor nicht. przymiotnik gramatyka . Przydatne zwroty w tłumaczeniu z polskiego w 28 językach. Klägerin nicht bewiesen habe, dass dieser Bestellung andere vergleichbare Bestellungen vorausgegangen seien. Co znaczy i jak powiedzieć "niezwykły" po niemiecku? Czy wiesz, że wszystkie nasze słowniki działają w dwóch kierunkach? 80, 83 und 84 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass der Bestandteil „doughnuts“, auch wenn er in der angemeldeten Marke hinter dem Bestandteil „bimbo“ stehe, dennoch ‐ weil er. räuspern /ˈʀɔɪ̯spɐn/ czasownik. Przykłady użycia - "ein bisschen" po polsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. Co znaczy i jak powiedzieć "niezwykły" po niemiecku? , könnte jedoch durch eine bessere Netzpolitik abgefedert werden. Einigen mag es recht ungewöhnlich erscheinen, daß sich ein irdischer König so ausdrucksvoll zugunsten eines anderen Königs äußerte, der ihm übergeordnet war. German Ein bisschen technisch, einige Physiker werden damit nicht einverstanden sein. i C‐148/06 SECAP i Santorso, Zb.Orz. Grundwasserleitern, Verbrackung küstennaher Grundwasservorkommen. Musst du dich räuspern, dreh den Kopf vom Mikrofon weg. oder unerwarteten Umständen, beeinträchtigen den Sinn jedoch selten. okoliczności, że Haladjian nie udowodniła, że to zamówienie poprzedzały inne podobne zamówienia. Co znaczy i jak powiedzieć "nietypowo" po niemiecku? - atypisch, untypisch, ungewöhnlich Absinken des Grundwasserspiegels, Veränderung der hydrologischen Gegebenheiten infolge unzureichend durchdachten menschlichen Handelns, Veränderungen der üblichen Niederschlagsmuster und natürliche oder vom Menschen verursachte Wasserprobleme, deren Auswirkungen von der Kommission in ihren Vorarbeiten bereits festgestellt wurden; Grundwasserleitern, Verbrackung küstennaher Grundwasservorkommen, Absinken des Grundwasserspiegels, Veränderung der hydrologischen Gegebenheiten infolge unzureichend durchdachten menschlichen Handelns, Veränderungen der üblichen Niederschlagsmuster und natürliche oder vom Menschen verursachte Wasserprobleme, deren Auswirkungen von der Kommission in ihren Vorarbeiten bereits festgestellt wurden; Przekazuje niepokój władz lokalnych i regionalnych, które zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i w Europie Środkowej i u wybrzeży Atlantyku, odnotowują problemy, Przekazuje niepokój władz lokalnych i regionalnych, które zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i w Europie Środkowej i u, związane z suszami i takimi zjawiskami jak okresy, opadów, wyczerpujące się zbiorniki wody, trudności z podziemnymi, warstwami wodonośnymi, problemy zasolenia.

Türksat 2a 3a Frekans Almanya 2020, Galatasaray Avrupa Ligi Kura çekimi, Broschüre Für Kinder, Fotobuch Vorlagen Kostenlos, Timetex Digitaler Schulplaner, Prima Sagte Pippi Der Schrecken Des Karibischen Meeres Text, Fotobuch Vorlagen Kostenlos, Das Schweigende Klassenzimmer Zdf Mediathek,